dogadanja

Profesorica Feldman sudjelovala na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Londonu

                                                          Voditeljica projekta sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Beyond Camps and Forced Labour: Current International Research on Survivors of Nazi Persecution, koju su organizirali: Birkbeck Institute for …

Profesorica Feldman sudjelovala na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Londonu Read More »

Voditeljica projekta sudjelovala na konferenciji The Trauma of Communism

            Voditeljica projekta Andrea Feldman sudjelovala je na konferenciji Trauma of Communism, koja se umjesto u Rimu održala online zbog pandemije COVID-19. Izlaganje na konferenciji objavljeno je u zborniku radova s konferencije.   Više: https://nanovic.nd.edu/news/securing-the-future-and-liberating-the-past-a-reflection-on-the-trauma-of-communism/ https://nanovic.nd.edu/events/2022/12/02/virtual-launch-trauma-of-communism/

Profesorica Ograjšek Gorenjak sudjelovala na znanstvenomu kolokviju Isti rod, različite sudbine

                                                                  Znanstveni kolokvij ISTI ROD, RAZLIČITE SUDBINE. ŽENSKI IDENTITETI OD SREDNJEG VIJEKA DO 20. STOLJEĆA. Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, …

Profesorica Ograjšek Gorenjak sudjelovala na znanstvenomu kolokviju Isti rod, različite sudbine Read More »

Profesorica Ograjšek Gorenjak sudjelovala na konferenciji u Bukureštu

                                              Ida Ograjšek Gorenjak sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji: Literature and Cultural Studies Section: ‘Re-writing/Re-imagining the Past’, THE 22nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF BUCHAREST. Konferencija je održana …

Profesorica Ograjšek Gorenjak sudjelovala na konferenciji u Bukureštu Read More »

Andrea Feldman izlagala na konferenciji u Varšavi

Voditeljica projekta dr. sc. Andrea Feldman, izv. prof. sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Biographies and Politics: The Involvement of Jews and People of Jewish Origin in Leftist Movements in 19th and 20th Century Poland, koja je održala 1. 12. i 2. 12. 2019. u Polinu, Muzeju poljskih Židova, u Varšavi, Poljska. Profesorica Feldman sudjelovala …

Andrea Feldman izlagala na konferenciji u Varšavi Read More »

Marijana Kardum na doktorskoj radionici u Varšavi

Marijana Kardum sudjelovala je na međunarodnoj radionici za mlade istraživače How to Approach Biographical Research?,  koja se održavala 30. 11. u Varšavi, u Poljskoj. Radionica je organizirana u sklopu Global Education Outreach Program, a njezini su organizatori bili: Polin, Museum of the History of Polish Jews, Aleksander Brückner Zentrum, University of Oxford i University College …

Marijana Kardum na doktorskoj radionici u Varšavi Read More »

Andrea Feldman održala izlaganje na konferenciji u Bugarskoj

Voditeljica projekta, dr.sc. Andrea Feldman, izv.prof. održala je izlaganje Disenchantment of Vera Ehrlich na konferenciji (Re)thinking Socialism: Knowledge, Memory and Oblivion of the Socialist Past, od 7. do 9. studenoga 2019. u Sofiji, u Bugarskoj. Više informacija: http://iefem.bas.bg/en/call-for-papers-rethinking-socialism-knowledge-memory-and-oblivion-of-the-socialist-past.html     Ovaj projekt u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-2018-01-3732.           …

Andrea Feldman održala izlaganje na konferenciji u Bugarskoj Read More »