Andrea Feldman održala izlaganje na konferenciji u Bugarskoj

Voditeljica projekta, dr.sc. Andrea Feldman, izv.prof. održala je izlaganje Disenchantment of Vera Ehrlich na konferenciji (Re)thinking Socialism: Knowledge, Memory and Oblivion of the Socialist Past, od 7. do 9. studenoga 2019. u Sofiji, u Bugarskoj.

Više informacija: http://iefem.bas.bg/en/call-for-papers-rethinking-socialism-knowledge-memory-and-oblivion-of-the-socialist-past.html

 

 

Ovaj projekt u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-2018-01-3732.