O NAMA

Andrea Feldman, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Voditeljica projekta

e-mail: andrea.feldman@ufzg.hr

http://www.ifrwh.com/croatia, https://www.ufzg.unizg.hr/znanstveno-nastavno-osoblje/andrea-feldman/

 • Izvanredna profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izvanredna profesorica na Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u BIH.
 • Magistrirala i doktorirala na Yale Univesityju u SAD.
 • Njezine knjige: Imbro I. Tkalac: Europsko iskustvo hrvatskog liberala (2012); Povijesno gledamo: Razgovori s povjesničarima (2007). Urednica je zbornika Žene u Hrvatskoj: Ženska i kulturna povijest (2004) i Liberalna misao u Hrvatskoj (2000).
 • Radila je kao savjetnica Ministra vanjskih poslova za ljudska prava i civilno društvo.

Andrea Pető, Srednjoeuropsko sveučilište, Budimpešta

Projektna tema: Konstrukcija teorijskoga i metodloškoga okvira projekta

e-mail:petoa@ceu.hu, https://people.ceu.edu/andrea_peto

 • Profesorica je na Odsjeku za rodne studije na Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, doktorica znanosti Mađarske akademije znanosti.
 • Predaje kolegije o europskoj komparativnoj društvenoj i rodnoj povijesti, rodu i politici, ženskim pokretima, kvalitativnim metodama, usmenoj povijesti i Holokaustu.
 • Autorica je 5 knjiga, urednica 31 knjige, kao i 259 članaka i poglavlja u knjigama objavljenima na sedamnaest jezika. U uredništvu je 6 međunarodnih i 2 mađarska akademska časopisa. Također je suradnica urednika za The European Journal of Women’s Studies.
 • Suautorica je, s Ildikom Barnom, Political Justice in Budapest after WWII (2015) i s Ayşe Gül Altınay, Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversation on War, Genocide and Political Violence (2016), te Invisible Perpetrators: Women in the Hungarian Arrow Cross Movement (2019).

Alenka Jensterle Doležal, Karlovo Sveučilište, Prag

e-mail: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz

Projektna tema: Teorijska ishodišta modernoga feminizma u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

 • Docentica i Pročelnica Odsjeka za Južnoslavenske i balkanske studije, Karlovo sveučilište, Češka.
 • Bila zaposlena kao gostujući profesor Odsjeka za slavistiku Sveučilišta u Beču, Austrija, docentica na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, Masarykovo sveučilište u Brnu, gostujuća profesorica Odsjeka za slavenske studije na Sveučilištu u Beču, Austrija, lektorica slovenskih studija na nekoliko svjetskih sveučilišta
 • Prošle je godine nagrađena Nagradom Mira slovenskoga centra PEN za znanstveni i književni rad.
 • Recentnije publikacije: Ključi od labirinta. O slovenski poeziji (2017); Tekst, kontekst, avtor, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne (2014).

Ida Ograjšek Gorenjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

e-mail: iograjse@ffzg.hr

Projektna tema: Položaj i recepcija intelektualki u prvoj polovini 20. st.

 • Docentica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nastave preddiplomskog, diplomskog te doktorskog studija povijesti, a predaje i izborne kolegije iz rodne povijesti.
 • Njezin znanstveni rad prvenstveno je usmjeren ka razvijanju ženske, rodne i kulturne povijesti te povijesti obrazovanja. Objavljivala je izvorne znanstvene članke u raznim časopisima i zbornicima radova. Njezina knjiga Opasne iluzije. Rodni stereotipi u Kraljevini Jugoslaviji obrađuje utjecaj rodnih stereotipa na političke i modernizacijske i nacionalne procese.

Trenutno sudjeluje i na projektu Tranzicije hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavesnku državu. Tamo se bavi istraživanjem ženskih organizacija (udruga) u prvoj polovici 20. stoljeća.

Ana Batinić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske književnosti

e-mail: abatinic@hazu.hr

Projektna tema: Kulturno i društveno djelovanje hrvatskih književnica

 • Diplomirala kroatistiku i anglistiku te doktorirala 2011. na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.
 • Surađivala na znanstvenim projektima Kratki pripovjedni oblici u hrvatskoj književnosti voditelja te Od građe do analize. Nepoznati i zaboravljeni hrvatski pisci XIX. i XX. stoljeća. Surađuje i na projektu digitalizacije književnih ostavština hrvatskih pisaca, u organizaciji i pripremi izložbi u Odsjeku te Dana otvorenih vrata HAZU.
 • Njezine knjige: U carstvu životinja. Animalističko čitanje hrvatskih dječjih časopisa (2013), priredila zbornik Liječnici pisci u hrvatskoj književnosti od Dimitrije Demetra do danas (2008) te Korespondenciju Ante Tresića-Pavičića (sa Ž. Strižićem, 2015).
 • Objavila četrdesetak stručnih i znanstvenih radova te izlaganjima sudjelovala na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bavila se prevođenjem. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.

Marijana Kardum, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Asistentica / Doktorand

Marijana Kardum

e-mail: marijana.kardum@ufzg.hr, mari.kardum@gmail.com

Projektna tema: Odnos političke misli i intelektualnoga djelovanja

 • Završila poslijediplomski studij Komparativne povijesti na Central European University u Budimpešti.
 • Predavala BSC na Central European University u Budimpešti (2018/2019).
 • Diplomirana magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana magistra povijesti (Filozofski fakultet u Zagrebu).
 • Osnivačica i urednica časopisa Jat: međunarodnoga časopisa studenata hrvatskoga jezika i književnosti.
 • Sudjelovala na međunarodnim znanstvenim konferencijama u Zagrebu, Skopju, Krakówu, Przemyślu, Beogradu, Varšavi, Budimpešti i Parizu s radovima o intelektualnoj povijesti žena 20. stoljeća.
 • Dobitnica Rektorove nagrade 2016/2017 i Nagrade za izvrsnost u studiju 2018.
 • Ograjšek Gorenjak, Ida and Marijana Kardum. “Mala ženska antanta: mali savez s velikim ambicijama” [Little Entente with Great Ambition: The Little Entente of Women]. Historijski zbornik 72.1 (2019): 111–138. // Kardum, Marijana. “Interwar Women’s Movements from the Little Entente to Nationalism.” In The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History, edited by John R. Lampe and Ulf Brunnbauer, 223–230. London: Routledge, 2020. // Kardum, Marijana. “‘The Truth Will Prevail’: The Little Entente of Women and Women’s Peacemaking in the Interwar Period.” In The Making of a New World Order: A Global History of the Treaty of Versailles, edited by Albert Wu and Stephen Sawyer. London: Routledge, forthcoming. // Kardum, Marijana. “’Drage sestre Jugoslovenke’: Iluzije o transnacionalizmu Male ženske antante na stranicama Ženskoga pokreta” [“Dear Yugoslav Sisters”: Illusions of Transnationalism of the Little Entente of Women on Pages of Women’s Movement Journal]. In Časopis Ženski pokret (1920–1938): zbornik radova, edited by Jelena Milinković and Žarka Svirčev, 119–130. Belgrade: Institut za književnost i umetnost, 2021. // Kardum, Marijana, “‘Nije Balkan Bel Canto’: Ratni dnevnik Vinke Bulić (1941 – 1945)” [‘The Balkans is not a Bel Canto’: The War Diary of Vinka Bulić (1941 – 1945)], in Kardum, Marijana and Stipe Kljaić, eds. Liber Amicorum. Zbornik radova u čast profesora Iva Banca (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Hrvatsko katoličko sveučilište; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2021), pp. 175-203.

 

KONZULTANTICE:

Tiina Kinnunen

https://www.oulu.fi/history/

 

Marci Shore

https://history.yale.edu/people/marci-shore