O PROJEKTU

MODERNE MISLEĆE ŽENE: INTELEKTUALNI RAZVOJ ŽENA U HRVATSKOJ 20.STOLJEĆA

Projekt se bavi konstrukcijom ženske intelektualne historije u Hrvatskoj i identificira idejne promjene u shvaćanju koncepta žene u 20. stoljeću kako bi se objasnila intelektualna ishodišta shvaćanja moderne žene. Projekt će pratiti razvoj ideja koje su oblikovale prvenstveno žene vlastitim intelektualnim djelovanjem, utjecajem i kritikom, mijenjajući tako društveni položaj žene i definiranjem kategorije intelektualca/ke. Istraživački fokus projekta smješten je u hrvatski te širi jugoslavenski i srednjeeuropski prostor od kraja 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća. Razdoblje je to od pojave većeg sudjelovanja žena u društvenome i javnome životu s nakanom stjecanja potpune zakonske ravnopravnosti.

Interdisciplinarno istraživanje obuhvaća teorijske i prakseološke uvide iz historiografije, obrazovanja, teorije književnosti, antropologije, filozofije korištenjem domaće i strane literature i arhivske građe u nekoliko zemalja. Projekt se bavi mehanizmima konstrukcije (nacionalnih, vjerskih, rodnih, klasnih, kulturnih) kolektivnih i individualnih identiteta ženske polovice stanovništva u kontekstu raznih političkih uređenja na hrvatskom prostoru u vremenskom razdoblju od više od stoljeća. Ponudit će se kompleksnije razumijevanje utjecaja strukturnih promjena usred velikih društvenih, gospodarskih, kulturnih i političkih događaja promatranoga razdoblja.

Projekt će istražiti osobe i ideje koje su kreirale promjene u razumijevanju (položaja) žene proučavanjem oblika i načina njihova društvenoga organiziranja i javnoga djelovanja (ženske organizacije, intelektualke: književnice, novinarke, učiteljice, profesorice, liječnice, umjetnice, znanstvenice, pripadnice društvene elite). Izrazita pozornost projekta usmjerena je neobjavljenoj i neistraženoj arhivskoj građi te nekonvencionalnim povijesnim izvorima javne i privatne provenijencije.

Dinamičan istraživački tim obuhvaća domaće i strane znanstvenike, stručnjake za žensku povijest i povijest 19. i 20. stoljeća te mlade multidisciplinarne istraživače. Dijaloški potencijal projekta uključit će brojne hrvatske i inozemne stručnjake sa renomiranih sveučilišta.

 

Ovaj projekt u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-2018-01-3732.