Marijana Kardum na konferenciji u Beogradu

Marijana Kardum održala je izlaganje Iluzije o transnacionalizmu Male ženske antante na međunarodnoj konferenciji Časopis Ženski pokret (1920. – 1938.) koju je organizirao Institut za književnost i umetnost, Beograd. Konferencija se održavala od 7. do 9. listopada 2020.

Više informacija, uključujući  Knjigu sažetaka, moguće je pronaći na: http://www.ikum.org.rs/lat/index.php www.zenskipokret.org