Ana Batinić izlagala na konferenciji na Cipru

Ana Batinić izlagala je rad “Marija Kumičić – a Croatian Authoress and a Cultural Worker” na konferenciji Women Who Made History – 3rd International Conference on Arts and Humanities, od 4. do 7. lipnja 2019, u Nikoziji na Cipru. Konferenciju su organizirali International Centre for Studies of Arts and Humanities (ICSAH) i The Dante Alighieri Society of Nicosia.

Za više informacija o konferenciji: https://icsah.eu/events

 

 

 

 

 

Ovaj projekt u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost projektom broj IP-2018-01-3732.